T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BİLECİK / BOZÜYÜK - Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi

II. DÖNEM ÖĞRETMENLER KURUL TOPLANTISI

2. DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ:06/02/2017 Pazartesi

TOPLANTI  SAATİ: 16:30

TOPLANTI YERİ:Öğretmenler Odası

                                                                                     2. DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI  

TOPLANTI TARİHİ:06/02/2017 Pazartesi

TOPLANTI  SAATİ: 16:30

TOPLANTI YERİ:Öğretmenler Odası

GÜNDEMMADDELERİ:

1. Açılış veYoklama

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nınokunması.

3.Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek yeni maddelerineklenmesi.

4.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan Öğretmenler Kurulunda alınan kararların gözden geçirilmesi vedeğerlendirilmesi;

5. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1.Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin durumları ile ilgili genel değerlendirmeyapılması,

a) 1.Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi. 1.dönem sonu sınıfların genel başarı oranları ve başarıyı artırmak için alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi

b)    Devam-devamsızlıkdurumları

c)     Disiplin durumunun genel değerlendirilmesi. Okul Ödül ve disiplin kurulu başkanının kurula bilgivermesi

-Onur Belgesi alan öğrencisayıları:

-Takdir ve Teşekkür belgesi alan öğrencisayıları:

ç) Onur Kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi .Onur Kurulu başkanı tarafından kurula bilgi verilmesi.

d)   Yazılı ve uygulamalı sınavlar, performans ve proje çalışmaları ile ilgili açıklamalar.(OÖKY 45,47,48,49,50.maddeler) Sorumluluk sınavları(OÖKY58.madde)

e)   Okullarda şiddeti önleme planı kapsamında yapılançalışmalar.

f)   Sportif faaliyetlerindeğerlendirilmesi

g)   2.Dönem başarıyı artırıcıönlemler.

h)   Okul ve çevreilişkileri,

i)   Okulumuzun tertip ve temizliğinde izlenecek ortakkararlar.

j)   Laboratuvarların planlı ve daha verimlikullanılması.

 

6.İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi içi alınacak önlemleringörüşülmesi 

-Derslerin işleniş yöntemleri, öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri hususlarının görüşülmesi.

 

7.Öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için alınacaktedbirler

8.Önemli gün ve haftaların kutlanması 2. dönemde yapacağımız sosyal kültürel faaliyetler

9. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenliyürütülmesi

a)  Bayrak törenlerinin itina ile yapılması ( M.E.B Bayrak Törenleri Yönergesi,Madde:5)

b)  Derslere zamanında giriş çıkış yapılması (Günlük vakit çizelgesine uyum); ders defterlerin usulüne uygun olarak yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibiişlenmesi

c)    Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler. Sene başı kurulda alınan kararın uygulanması (Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde:35)

f)    Kütüphanenin aktif olarakkullanılması

g)    2016-2017 eğitim öğretim yılı proje çalışmaları hakkında kurulunbilgilendirilmesi,

h)  Okulumuz TKY çalışmaları ve Okul Gelişim Yönetim Ekiplerinin çalışma ve planlamaları  hakkındaaçıklamalar

 

10.2016-2017 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde yapılan Rehberlik ve Psikolojik danışma faaliyetleri ve 1.Dönem faaliyet raporunun okunması, 2.Dönem yapılması planlanan Rehberlik ve psikolojik danışmafaaliyetleri,

 

11. Sınıf Rehber Öğretmenlerinin 1.Dönem faaliyetlerinin görüşülmesi, BEP’li öğrencilerimiz hakkındabilgilendirme

12. Eğitsel Kulüpler tarafından 2016-2017 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde yapılan, 2.Dönem yapılması planlanan faaliyetler ve toplum hizmeti çalışmaları ile sosyal etkinlikler varsa gezilerin Görüşülmesi

 

13. Yurt içinde düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile yarışmalara katılımdurumu,

 

14.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler ve ikinci dönem veli toplantısı tarihinin belirlenmesi

 

15.Şube öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi. (OÖKY Madde110)

 

16.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantı tarihinin belirlenmesi.(RPDHY Madde46)

 

17. Nöbet uygulamalarının görüşülmesi. Nöbet hizmetleri, görülen aksaklıklar ve öneriler (Öğrenci veÖğretmen).

a) Öğretmen okul nöbetleri ( OÖKY Madde91)

c) Öğrenci okul nöbetleri (OÖKY madde33)

 

18. Kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlarıngörüşülmesi

a)    Personel Kılık kıyafet durumu (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine DairYönetmelik)

b)   Öğrenci Kılık-kıyafet durumu (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik(RG.27/11/2012 Sayı :28480)

19. Zümre toplantıları görüşülmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi (OÖKY Madde 111) 11-13 Şubat2017

20-Zümre Başkanlar Kurulu toplantı tarihinin belirlenmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi (O.K.Y.Madde 112),(16 Şubat2015)

21. Öğretmenlerin rapor, sevk ve izin işlemleri. Telafi programı (OÖKY madde61)

22. Sömestri tatilinde gelen resmiyazılar.

23.Yeni Ders Müfredatları Hakkında Görüşler ve Değerlendirilmesi

24. Dilek veistekler

25.Kapanış.

 
 
 
 
 
 
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 02.02.2017 - Güncelleme: 02.02.2017 15:17 - Görüntülenme: 230
  Beğen | 0  kişi beğendi